dinsdag 24 februari 2015

Singer 206 (deel 1)

Alweer bijna twee jaar geleden kocht ik een Singer 206 uit 1937. Waarom? Tja, omdat hij in een elegant tafeltje zat opgeborgen (in plaats van de vele kastjes die je op marktplaats tegenkomt), omdat het een voor oorlogse zigzag machine is (en die zie je niet zo vaak) maar vooral ook omdat het een super stoere machine is. Dus samen met manlief (ja, een hele geduldige) op pad en de machine opgehaald. Daarna werd het tafeltje in de studio neergezet, een beetje geboend en vergeten…

Nu wist ik eigenlijk niet of hij goed werkte, de riem is zo goed als versleten en de elektrische bedrading was zo poreus dat er hele stukken afgebrokkeld waren. Je zag de metaaldraadjes zo zitten. Niet iets om in het stopcontact te steken! Maar de machine zat los, het vliegwiel draait en de mevrouw op hoge leeftijd waar ik de machine van kocht had er altijd mee genaaid. Nou ja, vroeger dan..

Hoe het zo kwam weet ik niet, maar afgelopen zaterdag kreeg ik de kriebels, maakte het tafeltje open en trok de stoute schoenen aan. Voor ik de machine helemaal opnieuw bekabel eerst maar eens kijken of hij het doet. Want volgens internet zou een Singer 206 een afwijkende naald nodig hebben en zou bij de onjuiste naald een hoop beschadigd kunnen zijn. 

Een eerste inspectie van het spoelhuis leverde niets zichtbaars op. Ik haalde het slechte stuk kabel weg en sloot de stekkers weer opnieuw aan. Dat is gelukkig heel recht toe recht aan. Ja, daarom houd ik van oude machines, die snap ik tenminste. Daarna diep ademhalen en de stekker in het stopcontact. Joepie! Geen doorgeslagen stoppen. Het Singerlight ging aan, in die tijd een extra accessoire en zonder garen en draad liep de machine prima. Nu nog naaien: Geen enkel probleem!! Prachtige steken en na een beetje de spanning afstellen een prima zigzag steek.

Wow, een goed werkende machine, maar wel een vieze!! In bijna 80 jaar tijd heeft hij een heel laagje viezigheid en nicotine aanslag opgebouwd. Dat is nog niet meteen weg, maar wel te poetsen. Dus aan de slag. Na een uurtje poetsen is er al een heuse voor en na te zien. Nog lang niet af, maar een begin is gemaakt! Kijk maar eens naar de foto's.
Wordt vervolgt,

Fijne dag!


Almost two years ago I bought a Singer 206 in 1937. Why? Well, because it was kept in an elegant table (instead of the cabinets that you encounter on marktplaats) because it is a prewar zigzag machine (and that you do not see so often) but also because it is a super tough machine is. So along with my hubby (the patient kind), I picked it up. Then the table was put down in the studio, a little scrubbed and forgotten ...

Now, I do not know if it worked well, the belt is as good as worn and electrical wiring was so porous that whole pieces were crumbled. You saw the metal wires so sit. Not something to stab in the socket! But the machine was loose, the flywheel rotates and the elderly lady where I bought the machine always had sewn it. Well, earlier than ..

Last Saturday I got the jitters, opened up the table and pulled the plunge. Before I rewire the machine I would check if it works.

An initial inspection of the bobbin yielded nothing visible on. I took of the bad piece of cable and put the plugs back on again. Fortunately, that is quite straightforward. Yes, that's why I love old machines, I do understand the mechanics.  Then take a deep breath and plug it in. Whoopee! The Singer Light went on, at that time an extra accessory and without yarn and thread the machine ran fine. Now sew: No problem !! Beautiful stabbing and after a bit of tension adjusting a fine zigzag.

Wow, a good working machine, but a dirty one!! In almost 80 years, it has built a whole layer of dirt and nicotine. That's not of right away, but it can be shined off. So get started. After an hour brushing there is already a real before and after to see. Still a long way off, but it has begun! Look at the pictures.
To be continued,

Have a nice day!
Een hele vieze machine
Singer 206 uit 1937
Links de broze kabel, rechts de open stekker
voor
na
voor
na

Geen opmerkingen:

Een reactie posten